บทความ

คุณสมบัติของผ้า

ผ้า TK

ผ้าใยสังเคราะห์ (Polyester) คือเส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้น

เกิดจากสารประกอบโพลีเมอร์ โดยมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

 1. คืนรูปง่าย ดูแลรักษาง่าย อยู่ทรง ไม่ค่อยหดและย้วย

 2. สีค่อนข้างสด และซีดยาก

 3. ซับเหงื่อได้ดี สวมใส่สบาย

 4. ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชนิดอื่นๆ

ผ้า TC

เป็นผ้าที่มีส่วนผสมของ Cotton ช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับ Polyester

ในสัดส่วน Polyester 65% Cotton 35% มีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความนุ่มกว่าผ้า TK เนื่องจากมีส่วนผสมของผ้า Cotton

 2. ระบายความร้อนได้ระดับหนึ่ง สวมใส่สบาย

 3. เนื้อผ้าซับเหงื่อดีพอใช้ เมื่อเทียบกับผ้า TK

ผ้า CVC

เป็นผ้าที่มีส่วนผสมของ Cotton 80% Polyester 20% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ทำให้ได้คุณสมบัติผ้าที่ดีขึ้นเนื่องจากเป็นการนำเส้นใยธรรมชาติ(Cotton) มาผสมผสานกับเส้นใยสังเคราะห์(Polyester) โดยลักษณะผ้าและคุณสมบัติผ้า ดังนี้

 1. เนื้อผ้าแน่น และนุ่ม เนื้อผ้ามีความละเอียด ใส่สบาย

 2. เนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง ระบายอากาศได้ดี ดูดซับเหงื่อได้ดี

ผ้า Cotton 100%

เป็นเส้นใยธรรมชาติ 100% แล้วนำมาทอเป็นผืนผ้า โดยแบ่งคุณภาพของผ้า Cotton สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1.การแบ่งตามชนิดของเบอร์เส้นด้าย สามารถจำแนกได้ 3 เบอร์ ดังนี้

 1. Cotton 100% ที่ใช้เส้นด้าย No.20 ถือเป็นเส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายเบอร์ 32 ลักษณะเนื้อผ้าจึงมีความหนาและแข็งกว่าผ้าCotton 100% เบอร์32

 2. Cotton 100% ที่ใช้เส้นด้าย No.32 มีลักษณะนุ่ม และใส่สบายกว่า เบอร์ 20 จึงนิยมใช้ทำเป็นเสื้อยืดมากกว่า แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน

 3. Cotton 100% ที่ใช้เส้นด้าย No.40  ซึ่งถือเป็นเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่จึงต้องสั่งทอพิเศษ เพราะต้องอาศัยการผลิตจากเครื่องจักรและเป็นการผลิตที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้น หากเรานำมาผลิตเสื้อยืดก็จะทำให้มีต้นทุนที่สูงตาม จึงยังไม่เป็นที่พบเห็นในท้องตลาดเท่าที่ควร

2.การแบ่งตามกระบวนการผลิตเส้นด้าย

เป็นการแบ่งตามคุณภาพของการเรียงตัวของเส้นด้าย ที่วัดจากสม่ำเสมอ ความหนาแน่น และความสะอาดของเส้นใย เพื่อได้เส้นด้ายที่มีคุณสมบัติที่ดีเมื่อนำไปทอเป็นผืน โดยการแบ่งคุณภาพดังกล่าวนี้ เราจะเริ่มกันตั้งแต่ กระบวนการผลิต / พันธุ์ของฝ้ายที่เลือกใช้ / การคัดแยกคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ได้เกรดผ้าฝ้าย 3 เกรด ดังนี้

 1. Cotton OE เป็นผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย ทำให้ผ้าชนิดนี้มีความทนทานค่อนข้างต่ำ ขาดง่าย

 2. Cotton Semi เป็นผ้าที่ได้จากการผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย โดยวิธีการสางเส้นใยฝ้ายโดยใช้เครื่องจักร ทำให้ได้เส้นด้ายใยสั้นที่มีขนาดเบอร์20-32  ซึ่งทำให้ผ้ามีความนุ่มขึ้นกว่า OE

 3. Cotton Comb เป็นการคัดคุณภาพของเส้นใยโดยวิธีการหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดและซับซ้อนกว่าแบบสาง ส่งผลให้ได้เส้นด้วยที่มีขนาดเล็ก (คือเบอร์32ขึ้นไป) อีกทั้งกระบวนการดังกล่าว ยังสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยได้มาก จึงได้เส้นด้ายที่มีเส้นใยยาวกว่า เมื่อนำมาทอผ้าเป็นผืน จึงได้ผ้าที่มีเนื้อนุ่ม เหนียว และทนทานขาดยากกว่ากว่า OE และ Semi

ผ้า Endurance

เป็นผ้าที่มีส่วนผสมของ Polyester 100% แต่ได้มีการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางประการให้กับเนื้อผ้า เพื่อเพิ่มประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวทำให้ ผ้าEnduranceเป็นผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้าไม่ติดตัว ไม่เหนียวเหนอะหนะเวลาสวมใส่ ดูแลง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านแบคทีเรีย ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นอับแม้ว่าเหงื่ออกมาก

ผ้า Dry-Tech

เป็นผ้าที่ใช้เทคโนโลยีแบบทอสองชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้ตัวผ้ามีคุณสมบัติสามารถดูดซับเหงื่อได้ดีมากขึ้น โดยตัวผ้าจะดูดซับเหงื่อจากร่างกายและส่งผ่านไปยังผิวด้านนอก ช่วยให้ผ้าระบายอากาศได้ดี ใส่สบายแม้วันที่อากาศร้อนก็ตาม